MOTTO: Čo ťa nezabije to ťa posilní, choď si za svojim cieľom a snom:)

Prosinec 2008

IŠP (inviduálny študíiny plán)

7. prosince 2008 v 17:07 Škola
Hoci sa IŠP zdá ako oslobodenie od školy a všetkých jej problémov opak je pravdou. Ak ste naplno zamestnaný tenisom alebo už inou aktivitou ktorej sa naplno venujete aj počas štúdia a zaberá vám veľkú časť dňa nemáte asi veľmi na výber. Riešenie je jasné IŠP. Ale viete do čoho idete???

Sloboda písomiek

Áno, písomku si môžte po dohode s profesorom napísať teoreticky kedy chcete. Jednoducho sa naučíte a napíšete si písomku. Ale pozor nie vždy je to také super ako to znie. Pretože študenti ktorý nemajú IŠP a píšu si písomky normálne majú väčšinou všetky známky s ktorých potom dostávajú záverečnú známku na vysvedčení. Ale tí ktorý majú IŠP a nestihnú si toľko známok nazbierať majú spravený priemer z 3-4 známok, a je celkom možné že napr. dve známky mu nevyšli ale už nemajú šancu si ich dako radikálne opraviť. A to tiež preto že študenti bez IŠP si napíšu napr. 2 písomky z jedného podobného učiva ale tí ktorý IŠP majú si napíšu jednu písomku kde sú tieto učivá spojené. Preto vždy pamätaj nič nenechávaj na náhodu. A pribežne sa uč.

Komisionálne skúšky

Treba poznamenať že asi ťažko sa dakej vyhnete. Pri odpovedaný pred komisio vás môže ľahko chytiť tréma alebo vám niečo vypadnúť. A netreba zabúdať na to že odpovedáte s celého polroka. Samozrejme že máte dostatok známok komisionílke sa vyhnete. Termíni komisionálnych skúšok sa dohadujú hneď na začiatku musí vám ho schváliť profesor z každého predmetu osobitne. Termín je možné preložiť najneskôr 3 dni pred skúškou ale musíte uviesť dôvod. Najčastejšie chorobu sústredenie turnaj či už iný dôvod prečo sa nemôžete dostaviť na skúšku.


Čo by ste ešte mali vedieť?

Polrok musíte uzavrieť do dátumu uvedeného na papieri ktorý vám príde o schválený IŠP. Žiadosť o IŠP treba podať do určeného dátumu ktorý sa dá zistiť určite aj u tvojej triednej profesorky. Ak dákemu učivu nechápeš môžeš si dohodnúť konzultačnú hodinu u tvojho profesora vo vašom dohodnutom termíne a čase. Tvoj priemer by mal byť do 2,7. Je možné že na každej škole sa to líši preto tento priemer uvádzam len orientačne.

Takže skôr ako sa zo školy ,,vyparíte´´ zvážte všetky PRE a PROTI. Dúfam že to v pohode zvládnete:-)